Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Innotep 2022: Innovatie in voeding

Vrijdag 30 September
13.00 – 17:30
Lindenberg Cultuurhuis, Lindenbergzaal

Onderwerp

Duurzame voedselvoorziening

Vorm

Congres

Partnerorganisatie

INNOTEP

Spreker/artiest

Diverse sprekers

Thema

Hoe dan?

De jaarlijkse publieksconferentie “Innovatie in Theorie en Praktijk” (InnoTeP) staat dit jaar in het teken van innovatie in de voedselketen. Na een inleiding over strategieën voor duurzame voedselvoorziening gaat het programma op drie thema’s de diepte in: akkerbouw, de eiwittransitie en verwerken & bewaren. In elk thema worden drie concrete voorbeelden gecombineerd met een bredere beschouwing over het thema.
Het thema akkerbouw bekijkt de inzet van technologie vanuit heel verschillende perspectieven: biotechnologie voor verbetering van gewassen, precisielandbouw met gebruik van GPS en inzet van techniek in de regeneratieve landbouw. Bij het thema eiwittransitie komen eiwitvervangers lupine en algen in beeld en ook de overgang van een vleeswarenfabrikant naar producent van vegetarische producten. Het derde blok gaat in op de vraag hoe het voedsel uiteindelijk op een aantrekkelijke, veilige en efficiënte manier op ons bord komt. Over de inzet van 3D printtechnologie in de voedingsindustrie; over een moderne conservenfabriek; en over het gebruik van reststromen.

Innotep is gastprogramma op GrondFest. Je kunt je gratis aanmelden voor de conferentie via: https://www.innotep.eu/events/innotep2022/