Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

In gesprek met een rechter

Vrijdag 30 September & Zaterdag 1 Oktober
15.00
Molenstraat Kerk, pastorie

Onderwerp

Rechtspraak

Vorm

Lezingen

Partnerorganisatie

De Rechtspraak

Spreker/artiest

Hans Storm, griffier van de Hoge Raad

Thema

Hoe dan?

De Rechtspraak biedt ons bescherming. Tegen elkaar en tegen de overheid. Het zorgt ervoor dat niet ‘het recht van de sterkste’ geldt. De meeste rechters werken bij een rechtbank. Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank en in hoger beroep gaat, komt meestal bij een gerechtshof terecht. Bij de Hoge Raad werken de hoogste rechters. Zij behandelen zaken in cassatie. Dat wil zeggen dat zij kijken of de lagere rechters (van de rechtbanken en de gerechtshoven) het recht wel goed hebben toegepast en de wetten goed hebben uitgelegd. Zij kijken dus niet opnieuw naar de feiten, waar de zaak eigenlijk om gaat.

Een andere belangrijke taak van de Hoge Raad is rechtsontwikkeling: het vaststellen van een rechtsregel die tot dan toe niet (zo duidelijk) als geldend recht werd erkend. Aan de hand van een aantal uitspraken geeft de griffier inzicht geven in wat rechtsontwikkeling is en welke grenzen daarbij een rol spelen. Nieuwsgierig? Sluit dan aan bij dit gesprek.