Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Het is tijd voor de doe-democratie

Zaterdag 1 Oktober
14.00
Lindenberg Cultuurhuis, Valkhofzaal

Onderwerp

Een radicaal andere vorm van democratie

Vorm

Minicollege en workshop in twee blokken

Partnerorganisatie

RU, Radboud reflects

Spreker/artiest

Mathijs van de Sande, Gaard Kets

Thema

HOE DAN?

Door globale problemen als klimaatverandering, oorlog en pandemieën lijkt de parlementaire democratie als ideale staatsvorm onder druk te staan. Partijpolitiek lijkt de boventoon te voeren, terwijl de kloof tussen burger en politiek alleen maar groter wordt. Hoe kunnen we het tij keren? Sluit aan bij politiek filosofen Gaard Kets en Mathijs van de Sande die breken een lans voor een radicaal ander model van democratie, waarin iedereen meedenkt én vooral mee doet. Sluit aan bij de lezing en ga daarna zelf ook aan het werk in een filosofische workshop.

De commune

Gaard Kets en Mathijs van de Sande gebruikende (historische) voorbeelden van de Commune van Parijs (1871) en hedendaagse radicaal democratische bewegingen zoals het Spaanse Barcelona en Comú om hun idee voor een ander democratiemodel uit te leggen. Ze laten zien hoe de oude traditie van ‘de commune’ aanknopingspunten biedt om onze democratie nieuw leven in de blazen en ruimte biedt om de burger écht te betrekken bij belangrijke kwesties.

Kortom, het is tijd voor de doe-democratie.

Workshop

Ga na de duo-lezing en gelegenheid voor vragen  in kleinere groepen  in gesprek met elkaar tijdens filosofische workshops. Samen verkennen we vragen als: wat betekent het voor jou om burger te zijn? Vind je dat je voldoende te vertellen hebt over onze democratie? Of staat de politiek juist mijlen ver van je af? En wat zou jouw rol in de doe-democratie zijn? Iedereen komt aan het woord en wordt aan het denken gezet.

Doelgroep

Jongeren, studenten, geinteresseerden