Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

De Effectenarena

Zaterdag 1 Oktober
13:00 – 14:45
Gemeentehuis Raadzaal

Onderwerp

De Effectenarena

Vorm

Groepsgesprek/verdiepingsgesprek

Partnerorganisatie

Bureau Wijland en Kleurrijk Groen

Thema

Hoe dan?

Op zaterdag 1 oktober om 13.30 uur (inloop vanaf 13. uur) verandert de raadzaal van het Nijmeegse stadhuis in De Effectenarena. Dit is een ‘reflectie-arena’ die bestaat uit een binnencirkel met deelnemers aan een verdiepend gesprek en een buitencirkel met publiek. In het midden staat een bevlogen, goed geïnformeerde moderator die het gesprek leidt rond het thema ‘inburgering komt van twee kanten’. De Effectenarena biedt daarnaast ruimte aan het aanwezige publiek in de buitencirkel om vragen te stellen.

De deelnemers in de binnencirkel nemen het inburgeringsbeleid en de uitvoering ervan onder de loep. De sprekers zijn beleidsmakers, politici, uitvoerders van de wet Inburgering en ‘nieuwkomers’ (huidige en voormalige deelnemers aan het inburgeringsprogramma). Twee vragen staan tijdens het gesprek centraal:
1. In hoeverre is het inburgeringsbeleid gebaseerd op wederkerigheid van de verwachtingen van de ontvangende samenleving én die van de nieuwkomer?
2. Hoe kan een balans tussen deze verwachtingen bijdragen aan burgerschap van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving?