Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Bouwen aan bestaanszekerheid

Zaterdag 1 Oktober
15:00
Lindenberg Steigerzaal

Onderwerp

Bestaanszekerheid

Vorm

Zacht debat

Spreker/artiest

Het Bouwdepot

Thema

Hoe dan?

Hoe ziet bestaanszekerheid voor (thuisloze) jongeren eruit? Wat betekent het om te investeren in jongeren? Wat is er allemaal voor nodig om weer aan je toekomst te kunnen bouwen en toe te werken naar een zelfstandig bestaan? En hoe werk je dan vanuit vertrouwen? Het Bouwdepot zoekt met verschillende pilots antwoorden op deze vragen. In de pilot ontvangen jongeren een jaar lang leer- en leefgeld om (financiële) rust te bieden en ze een adempauze te geven om weer over de toekomst te kunnen dromen. In dit zachte debat met het publiek gaat Het Bouwdepot in gesprek over wat het betekent om te bouwen aan bestaanszekerheid.