Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Rogier Sonneveldt laat zich horen op GrondFest

Ga in gesprek met strafrechters Sarah Keijzer en Rogier Sonneveldt. Op GrondFest vertellen ze over hun werk. Wat is de positie van de rechter in de rechtsstaat en wat betekent dit voor de strafrechter? Ze leggen aan de hand van een echte casus over een verkeersongeluk uit hoe de rechter tot zijn beslissing komt en vragen het publiek mee te denken. Een ontmoeting met rechters waar je alles mag vragen!

Rogier Sonneveldt: “Samen met verschillende andere rechters ga ik tijdens GrondFest het gesprek aan met mensen die meer te weten willen komen over het werk van een rechter. Ik vind het belangrijk om daarover te vertellen, omdat het oordeel van een rechter niet zomaar een mening is. Een rechter vervult als derde staatsmacht namelijk een essentiële rol in onze democratische rechtstaat. Het is de taak van de rechter om mensen te beschermen tegen onrecht en willekeur. In ons werk zien wij erop toe dat de regels in gelijke gevallen gelijk worden toegepast. Voor de wet is immers iedereen gelijk.”

“Persoonlijk vind ik het strafrecht zo fascinerend omdat het altijd gaat over mensen en menselijk gedrag. Als strafrechter heb ik geleerd dat een verdachte meer is dan datgene waarvan hij of zij verdacht wordt. Soms volstaat alleen een lange gevangenisstraf, maar vaak lost dit de onderliggende problemen niet op. Crimineel gedrag komt meestal ergens vandaan. Door erachter te komen waarvandaan precies en door een straf daarop aan te passen, kan crimineel gedrag in de toekomst misschien worden voorkomen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het opleggen van schuldhulpverlening of verplichte behandeling van een verslaving of gedragsproblemen. Ook probeer ik altijd recht te doen aan het slachtoffer in een zaak. Het strafproces kan bijdragen aan de verwerking van wat hem is overkomen. Het is dan ook belangrijk dat slachtoffers erkend worden in het hun aangedane leed. Die erkenning kan bestaan uit het toekennen van een schadevergoeding, maar vooral ook uit het geven van voldoende ruimte om zijn spreekrecht te kunnen uitoefenen. Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. De rechter neemt beslissingen die diep ingrijpen in het leven van mensen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de rechtspraak. Ik ben er trots op daaraan mijn steentje te mogen bijdragen. Mijn collega’s en ik en ik vertellen er graag meer over tijdens GrondFest”, aldus Sonneveldt.

Rogier Sonneveldt is sinds kort werkzaam als raadsheer (rechter in hoger beroep) bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarvoor werkte hij onder andere ruim tien jaar als strafrechter bij rechtbank Gelderland en tien jaar als advocaat.

Deel bericht