Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Programmapartner Qader Shafiq laat zich horen op GrondFest

Qader Shafiq is directeur van Bureau Wijland waarmee hij werkt aan duurzame verbindingen tussen mensen en organisaties. Dit met als doel om een harmonieuze, groene en onverdeelde wereld te creëren voor de toekomst.

“Bij Bureau Wijland hebben we de kernwaarden van de Nederlandse democratie hoog in het vaandel staan. Middels signaleren, agenderen en werken aan duurzame oplossingen voor vraagstukken zetten wij ons in om de ‘bubbels’ in de samenleving door te prikken. Wij zijn trots op ons mensenrechtenprogramma Shelter City, dat jaarlijks twee internationale mensenrechtenactivisten in staat stelt om in Nijmegen op adem te komen en empowered te worden. Daarnaast hebben wij het programma Kleurrijk Groen dat groen en duurzaamheid toegankelijk en aantrekkelijk maakt voor mensen van alle (culturele) achtergronden.

Toen wij de vraag kregen of we aan GrondFest mee wilden werken, dachten mijn collega’s Ivan Wecke, Jitske Broers en ik in eerste instantie aan diverse onderwerpen. Vanwege de urgentie waren wij van mening dat de thema’s duurzaamheid, de positie van nieuwkomers en het functioneren van de Wet Inburgering essentieel zijn om aandacht aan te besteden. Deze thema’s hebben wij dan ook uitgewerkt in twee debatonderdelen. Allereerst de Effectenarena, waarin de Wet Inburgering vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Het doel is te zorgen dat de integratie van nieuwkomers een balans wordt tussen de verwachtingen van de ontvangende samenleving (en burgers) en de individuele nieuwkomer. Ten tweede organiseren wij het Groene Generatiegesprek, waarin jong en oud (25-min en 65-plus) in gesprek gaan over klimaatverandering. Ze blikken terug op het verleden: welke verantwoordelijkheden zijn er genomen en welke zijn er juist niet genomen? En ze kijken vooruit: wat zijn de te nemen verantwoordelijkheden voor de toekomst? Zo overbruggen zij de veertig jaar die hen scheidt om samen tot een aanpak voor een groene toekomst te komen.

Aan onze programmaonderdelen zal een diverse groep aan deelnemers meedoen: ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, burgers, mensen van verschillende achtergronden, culturen, werkgebieden, leeftijden, et cetera. De diversiteit van de sprekers zorgt ervoor dat de thema’s van verschillende kanten worden belicht en dat men tot vernieuwende inzichten kan komen waarin iedereen een stem heeft.”

Luister op vrijdag 30 september om 20:00 uur in de Molenstraat Kerk naar het Groene Generatiegesprek waar twee generaties met elkaar in gesprek gaan. Meer dan 40 jaar zit er tussen de groepen: acht jongeren aan de ene kant, en acht 65-plussers aan de andere kant. Hoe kunnen zij de wereld leefbaar houden voor de huidige én toekomstige generatie?

Deel bericht