Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Interview met GrondFest programmamaker: Hendrik-Jan Derksen

Veelzijdige duizendpoot Hendrik-Jan Derksen beweegt zich op het snijvlak van cultuur, onderwijs en het sociaal domein. Onder andere als programmaleider, nachtburgemeester, conceptenmaker en festivalprogrammeur verbindt hij verschillende werelden om er zo voor te zorgen dat er meer samengeleefd wordt in een meer solidaire samenleving. Eerder werkte hij onder andere mee aan: De Roze Cross, Ieder Talent Telt, YallahYallah, Een Frisse start na de Toeslagenaffaire en Welcome to Nijmegen (Heumensoord).

“Met GrondFest hebben we een mooie, nieuwe plek waar we als Nederlandse samenleving en als stad samen kunnen werken en kunnen experimenteren om uiteindelijk te komen tot een socialere en stabielere samenleving. Een samenleving waarin jong en oud, stads en plattelands en nieuwkomer en oudblijver elkaar met respect kunnen blijven ontmoeten. Dit is juist nu belangrijk, omdat ik geloof dat we ons in een tijd bevinden waarin veel sociale en maatschappelijke verworvenheden onder druk staan. Het is dan ook hard nodig om samen stil te staan bij wat voor samenleving we willen zijn en hoe we daar met zoveel mogelijk actieve mensen aan bij kunnen dragen, ideeën kunnen uitwisselen, ontmoetingen kunnen organiseren en actief samen aan de slag kunnen gaan. Een festival als GrondFest geeft een mooie kans om al deze zaken samen te brengen.

Om daar mijn steentje aan bij te dragen, maak ik bij het programmeren van mijn aandeel afwegingen op basis van urgentie, inhoud en veelheid in vorm. Dit om te zorgen dat het programma zowel verrassend als inspirerend is, nieuwe skills kan aanleren en uitnodigt tot ontmoeten. Ik vind het mooi om te zien als mensen op de een of andere manier geraakt worden door een spreker of het programma en als dit vervolgens aanzet tot reflectie of actie. Iedereen is anders en de ene mens bereik je beter via tekst, de ander via muziek en weer een ander via dans of een workshop. Bovendien zorgen verrassende elementen er vaak voor dat mensen zich makkelijker openstellen voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. We hebben met het team dan ook hard gewerkt om te komen tot een mooi scala aan ervaringen die hopelijk ook een aanzet geven tot een langdurigere inzet van onze bezoekers en die een vliegwiel kunnen worden voor bepaalde acties, onderwerpen en samenwerkingen.”

Deel bericht