Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

GrondHouding: gebruik deze vier uitgangspunten.

GrondFest staat voor de kernwaarden duurzaam, divers / inclusief, integer en transparant. Iedereen is welkom en mag meedoen, want ieders stem doet ertoe in een democratie. Dit vraagt wel dat we respectvol omgaan met elkaars standpunten en meningen. We zijn een festival waarbij de volgende elementen centraal staan:

Meedoen: jouw inbreng doet ertoe en kan het verschil kan maken. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, iedere stem telt.

Leren: leer over de aspecten van de democratie en over hoe wij daar een rol in spelen, maar leer vooral ook van andere bezoekers en deelnemers.

Ontmoeten: ontmoet gelijkgestemden, maar juist ook mensen die je anders niet spreekt en die misschien wel een andere mening hebben.      

Delen: deel jouw mening of kennis en neem kennis van de informatie, standpunten en meningen van anderen.

Deze vier uitgangspunten geven richting aan hoe wij met elkaar het gesprek aangaan, voorafgaand aan, tijdens en na het festival. Wij verwachten daarom – zowel off- als online – van alle deelnemers en bezoekers de volgende GrondHouding (aan de hand van de regels voor debat van het NEDERLANDS DEBATINSTITUUT):

1. WEES RESPECTVOL

Stel je respectvol op ten opzichte van anderen. Toespelingen op of verwijzingen naar niet ter zake doende onderwerpen, die kwetsend kunnen zijn voor anderen, horen hier niet thuis. Hetzelfde geldt voor grof taalgebruik.

2. ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING

We bieden bezoekers en werknemers een veilige omgeving, waar je zonder oneigenlijke druk en op basis van vertrouwen met elkaar stappen zet. Intimidatie, in welke vorm dan ook, krijgt geen ruimte bij GrondFest.

3. RICHT JE OP DE BOODSCHAP

Het gaat om de boodschap, niet om de boodschapper. Richt je pijlen dus niet op de tegenstander, maar op de argumenten die naar voren gebracht worden.

4. ONDERBOUW JE STANDPUNT

Het gaat niet alleen om standpunten, meningen, kretologie, voors of tegens, maar onderbouw je standpunten met argumenten, dan is er ruimte voor een gesprek.

5. GA OP ZOEK NAAR DE KERN

Het doel is om de kern van discussie op te zoeken en niet te ontwijken. Dus luister naar de ander, alleen dan kun je argumenten afwegen en eventueel weerleggen.

6. GEEF RUIMTE VOOR HOOR EN WEDERHOOR

Geef de ander de mogelijkheid om zijn argumenten toe te lichten, aan te vullen of te nuanceren.

7. AGREE TO DISAGREE

We zijn het erover eens dat we het oneens zijn. Dit houdt in dat je, ook al ben je het niet met de ander eens, wel met respect voor elkaar van gedachten kunt wisselen. Dat geeft ons en het publiek de mogelijkheid om van elkaar te leren en/of een eigen mening te vormen.

8. RESPECTEER DE UITKOMST

Soms is er geen absolute waarheid. Leg je daarbij neer, ongeacht of je gelijk hebt gekregen of niet.

GrondFest geeft ruimte aan een open debat over onze democratie en samenleving. We verwelkomen diverse meningen, waar nodig scherp debat en staan open voor kritiek. Iedereen is welkom en mag meedoen, want ieders stem doet ertoe in een democratie. Dat vraagt wel dat we respectvol omgaan met elkaars standpunten en meningen. We hebben daarom een aantal huisregels opgesteld voor onze kanalen, die passen bij onze open GrondHouding. GrondFest tolereert op de social kanalen geen:

 1. Grof taalgebruik, kwetsende scheldwoorden of het uitschelden van personen.

 2. Racisme, seksisme, homofobie en andere vormen van haatzaaien of bijdragen die zo kunnen worden geïnterpreteerd. Er is een verschil in het bekritiseren van enerzijds een specifieke overheid, organisatie, gemeenschap of overtuiging en anderzijds het aanvallen van mensen op basis van hun ras, religie, sekse, gender, seksuele geaardheid, aandoening of leeftijd.

3. Het niet onderbouwd diskwalificeren van andere meningen of belachelijk maken van een standpunt. Het gaat om de boodschap, niet om de boodschapper. Kom dus met argumenten om een standpunt te weerleggen.

4. Ongegronde en niet-beargumenteerde aanvallen op de betrokkenen of de organisatie van GrondFest.

5. Posts die duidelijk commerciële doeleinden hebben of anderszins aan te merken zijn als spam.

6. Niet ter zake doende promotie van eigen werk of activiteiten.

7. Irrelevante of off-topic reacties.

Reacties die niet passen binnen onze GrondHouding worden verwijderd en deelnemers die de regels herhaaldelijk schenden, kunnen geblokkeerd worden.

Deel bericht