Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

GrondFest

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft helaas besloten niet langer geld beschikbaar te stellen voor het democratiefestival GrondFest. Door dit besluit is het voor de stichting voor Democratie, Recht en het Vrije Woord (DRVW) niet mogelijk het festival in Nijmegen voort te zetten. De onafhankelijke stichting DRVW nam in 2020 op verzoek van BZK de verantwoordelijkheid op zich voor het festival. Hiervoor maakte de stichting zich met overtuiging, inzet en voldoening sterk.

DRVW verzocht de minister om meerjarige financiering, noodzakelijk om GrondFest in de komende drie jaar door te ontwikkelen tot een jaarrond programma rondom democratie, samenleving en participatie. Alleen met dit perspectief en een solide financiële basis is DRVW in staat steeds meer vrijwilligers, bezoekers en cruciale partners duurzaam te verbinden met het festival.

DRVW kijkt met haar festivaldirecteur Teddy Vrijmoet met grote waardering terug op wat vorig jaar met GrondFest in Nijmegen is bereikt: de verscheidenheid aan bezoekers, het enthousiasme bij de verschillende programmaonderdelen, de inhoudelijke discussies en ontmoetingen die plaatsvonden. GrondFest bood een platform aan een diversiteit van stemmen.

Met aanzienlijk minder middelen dan in 2019 trok GrondFest 2022 bijna evenveel (echte) bezoekers en een veelvoud aan bereik via (sociale) media. Bovendien legde GrondFest een prachtige basis voor de toekomstige uitbouw, op grond van een strategisch advies. Dit voorzag ook in participatie door en wisselwerking met GrondFest in bestaande evenementen en instanties om versneld zoveel mogelijk mensen met GrondFest te bereiken.

DRVW en haar festivaldirecteur danken alle vrijwilligers, bezoekers, samenwerkende partners en overheden voor hun betrokkenheid en vertrouwen. Intussen is DRVW in constructief gesprek met het ministerie van BZK om nieuwe wegen te verkennen voor het gedeelde hoofddoel de democratische rechtsstaat met elkaar te delen en voor het voetlicht te brengen.