Programma   Tickets    Nieuws    Stadskaart

Sustainable Development Goals (SDG’s) voor Democratie

Vrijdag 30 September
18:00
Gemeentehuis Raadszaal

Onderwerp

Sustainable Development Goals (SDG’s) voor Democratie

Vorm

 Inleidende presentatie aansluitend debat en/of workshop

Partnerorganisatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties

Spreker/artiest

NVVN Voorzitter Simone Filippini

Thema

Hoe dan?

Simone studeerde Slavische taal- en Letterkunde. Na een kort commercieel intermezzo als conferentie-manager, werkte ze 25 jaar als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ze was onder andere verantwoordelijk voor de communicatie over Europese samenwerking en Hoofd van de afdeling vrouwenrechten. Daarnaast was ze Ambassadeur voor Nederland in Noord-Macedonië en Consul-Generaal in Miami. In 2013 vertrok Simone bij de overheid om Directeur te worden van een van de grootste hulp- en ontwikkelingsorganisaties van Nederland, Cordaid. Daarna werkte ze als interim-Directeur bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie. Vervolgens zette ze Leadership4SDGs op, gericht op het versterken van de kwaliteit van leiderschap in regeringen met het oog op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – ofwel de Sustainable Development Goals, de SDG’s – van de Verenigde Naties (VN). De SDG’s hebben als doel vreedzame, inclusieve samenlevingen te bouwen, waarin niemand achterblijft. Simone was voor D66 politiek o.a. actief als lid van het Landelijk Bestuur en kandidaat-lid Tweede Kamer en Europees Parlement, in Skopje was ze Voorzitter van de Internationale School. Op dit moment is ze onder meer Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de VN en lid van de Raad van Toezicht van het Netherlands-African Business Center. Ook is ze sinds kort Voorzitter van D66 Dordrecht. Daarnaast is ze Vicevoorzitter van de Global Council on SDG16, onderdeel van de World Government Summit in Dubai; lid van de Internationale Raden van Advies van de Athena School of Management in Mumbai (India) en van The London Story. Ze is jurylid voor VOORbeeld. Dit voorjaar is ze deel van de Sustainable Development Leaders Mastermind Group van de UNSSC. Ze is ook onafhankelijk strategisch adviseur, leidt discussies in allerlei fora, publiceert opinieartikelen en is actief als spreker. Sinds kort werkt Simone aan een boek over leiderschap.